Behandelingen

Behandelingen

Vanaf de geboorte ontwikkelt een kind zich op verschillende vlakken. De motorische ontwikkeling van een kind verloopt bij de meeste kinderen op een “normale” manier. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Deze afwijkende ontwikkeling kan goed worden behandeld door de kinderfysiotherapeut. 

De intake begint met een vraaggesprek. Tijdens het vraaggesprek worden alle belangrijke factoren besproken en in kaart gebracht. Na dit gesprek volgt de observatie en het lichamelijke onderzoek. Na het kind uitgebreid geobserveerd en onderzocht te hebben volgt de kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Samen met ouders maken we een plan van aanpak! 
Elk kind is immers uniek en heeft zijn/haar eigen hulpvraag en specifieke behandeling. De kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Hilversum hanteren geen one size fitts all principe, elk kind krijgt de aandacht en begeleiding die nodig is! 

Mocht u twijfelen of kinderfysiotherapie voor uw kind is geïndiceerd is of staat het niet bij ons in de lijst, neem vooral contact met ons op. 

Kinderfysiotherapie Hilversum

Baby's, Peuters en kleuters

De eerste levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. In deze levensfase ontwikkelt een kind zich op motorisch, cognitief en sociaal emotioneel vlak. Het kan zijn dat deze ontwikkeling minder goed verloopt. Denk aan vaardigheden als kruipen, staan, lopen en rennen.

Andere veel geziene klachten zijn voorkeurshoudingen, schedel afplattingen en slappe houding. Een kinderfysiotherapeut kan hierbij helpen.

Kinderfysiotherapie Hilversum
Kinderfysiotherapie Hilversum

Jonge kinderen (basisschool)

Een kind op de basisschool leert spelenderwijs te bewegen. Een achterstand op motorisch vlak kan leiden tot bijvoorbeeld een onleesbaar handschrift, problemen met veters strikken, knutselen of zelfs moeite met eten.

Een kinderfysiotherapeut kan zowel op de praktijk van MoveWell als op de basisschool te werk gaan.

Kinderfysiotherapie Hilversum

Oudere kinderen (middelbare school)

Tijdens de puberteit krijgt bijna elk kind te maken met een groeispurt met de daarbij horende lichamelijke- en gedragsveranderingen. Op deze leeftijd wordt er vaak meer gesport en bewogen. Dit kan leiden tot (sport)blessures.

Kinderfysiotherapeuten kunnen voor deze leeftijdsgroep helpen bij sportblessures, verbeteren van conditie of verhelpen van bewegingsgerelateerde pijnklachten.

Kinderfysiotherapie Hilversum