Op zoek naar kinderfysiotherapie op school in Hilversum?

De kinderfysiotherapeut kan ook op school komen!

Veelal kan het verstandig zijn dat de kinderfysiotherapie uw/ het kind op school ziet. Kinderfysiotherapie Hilversum heeft een nauwe samenwerking met meerdere scholen in Hilversum.

Kinderfysiotherapie op locatie

Voor de kinderfysiotherapeut is het soms noodzakelijk om een kind te zien bewegen in zijn leefomgeving. Tijdens dit bezoek kan er middels een observatie meer informatie worden vergaard. In overleg met ouders, docenten en het kind zelf wordt er systematisch gewerkt richting een oplossing of verbetering.

Kinderfysiotherapie op de basisschool

Kinderfysiotherapeuten werken veelvuldig op basisscholen. Leerkrachten of andere begeleiders zien al snel wanneer kinderen met bepaalde vaardigheden achterlopen zoals schrijven, tekenen, knippen of knutselen. De school kan er dan voor kiezen om gebruik te maken van de kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapeuten zijn specialist in het begeleiden van kinderen met opvallendheden in de fijne en grove motoriek. Wij beginnen altijd met een intake en onderzoek om te kijken waardoor het kind niet goed mee kan komen. Samen met de leerkracht kan dan gekeken worden welke mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken. De kinderfysiotherapeut mag en kan ook op de basisschool zelf werken. Door op de school te werken is er direct overleg mogelijk met leerkracht. Voor meer informatie voor kinderfysiotherapie op basisscholen, neem gerust contact op.

Nog geen kinderfysiotherapie op uw school?

Is er nog geen kinderfysiotherapie op uw school en zou u graag wel uw kind willen laten begeleiden door onze kinderfysiotherapeut. Laat het ons graag weten, dan nemen wij contact op met de school.

Hoe wordt de kwaliteit van de kinderfysiotherapeut gewaarborgd?

De kwaliteit van de kinderfysiotherapeut wordt gewaarborgd doordat onze therapeuten staan ingeschreven bij in het BIG-register  en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Dit betekend dat de therapeut aan alle kwaliteitseisen voldoet die door de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn opgesteld.

Vergoeding

Begeleiding op school wordt standaard vergoed (18 lessen) uit de basisverzekering. Voor school en ouders zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Maak een afspraak met kinderfysiotherapeut Simon Oosterhoff

Simon Oosterhoff

Fysiotherapeut, Kinderfysiotherapeut

Kinderfysiotherapie in Hilversum

Benieuwd hoe onze kinderfysiotherapie u verder kan helpen? Neem dan contact op met ons.
Het is onze missie om u goed te laten bewegen zonder klachten. MoveWell Feel Better!

Wilt u een afspraak maken bij Kinderfysiotherapie Hilversum?